Home › 介绍学生宿舍 › 各部门电话号码

主要电话号码

职责 电话号码
公共关系 270-2191
学生办公室 270-2122~24
公关室 270-2222
Assistant 助教长 219-6011
基存馆 219-6012
蟾光1,2馆 219-6008
蟾光3,4,5馆 219-6009
惠民1,2馆 219-5705
Saebit1,2馆 219-6018

生活馆附近相关机关电话号码

 1. 德津消防所 : 063-271-0119
 2. 德津警察所 : 1566-0112
 3. 德津派出所(德津广场前) : 063-277-0113
 4. 德津2治安中心(学军团后) : 063-251-8112
 5. 校内校区警察 : 063-270-4545
 6. 全北大学保健医疗所 : 063-270-3522
 7. 全北大学医院急诊室 : 063-250-1049
 8. 校内邮局 : 063-270-3643
 9. 校内新农村信用社 : 063-270-2149~50
 10. 校内全北银行 : 063-270-3644
 11. 公共汽车站 : 063-277-1572
 12. 市外公交车站 : 1688-1745
 13. 全州站 : 1544-7788
 14. 全州市厅 : 063-281-2114
 15. 德津区厅 : 063-271-6161